Terug aan het werk na burnout - voorkom deze 6 veel gemaakte fouten - Conciencia Coaching
CCT logo 2023 2

Terug aan het werk na burnout – voorkom deze 6 veel gemaakte fouten

Terug aan het werk na burnout

Terug aan het werk na burnout. Na maanden te hebben gefocust op herstel, bezinning en het leren vinden van innerlijke rust, is het zo ver: de eerste keer weer aan de slag na een burnout. Terug aan het werk na burnout gaat niet zonder slag of stoot en er komt best wel wat bij kijken. En wat dat precies inhoudt lees je in dit artikel.

Weer aan de slag na een burn out, maar je voelt je onzeker

Voor de één superspannend en best wel een drempel, voor de ander is het een mijlpaal waar al een tijd naar uitgekeken werd. Hoe dan ook er speelt veel mee wanneer het tijd is om na een burn-out te re-integreren.

Het is niet meer dan logisch dat je je onzeker voelt omdat je een tijd ‘uit de running’ bent geweest. Dit maakt namelijk veel mensen best onzeker.

Veel voorkomende vragen bij terugkeer aan het werk na een burnout zijn dan:

 • ‘kan ik het wel aan?’
 • ‘hoe blijf ik mijn grenzen bewaken?’
 • ‘wat als ik weer een terugval krijg?’
 • ‘en wat als het werk me niet meer bevalt?’
 • ‘wat moet ik doen als het werktempo te hoog voor mij is?’
 • ‘hoe lang duurt het voor ik weer op mijn oude niveau kan werken?’

Niet kunnen wachten om weer te starten

Aan de andere kant komt het ook veel voor dat mensen na een herstelperiode, niet kunnen wachten om weer te starten met werken. Door de hervonden energie, nieuwe inzichten en vaardigheden staan deze mensen te popelen om weer aan de slag te gaan en de geleerde lessen in de praktijk te brengen.

Begrijpelijk. Gedachten die hierbij meespelen zijn dan vaak:

 • ‘graag wil ik weer een bijdrage kunnen leveren aan een groter geheel’
 • ‘ik heb het sociale contact met collega’s gemist’
 • ‘het liefst wil ik weer iets ‘nuttigs’ om handen hebben’
 • ‘ik kan eindelijk weer gepassioneerd bezig zijn met werk waar ik goed in ben’

‘De meeste mensen die terugvallen met stressklachten tijdens de re-integratie, zijn onvoldoende voorbereid op wat ze te wachten staat’

Succesvol re-integreren na een overspannenheid of burnout?

Klik op de knop hieronder, download gratis deze checklist en start vol vertrouwen aan jouw terugkeer in het werk.

terug aan het werk na burnout checklist

Terug aan het werk na burnout: voorkom deze 6 veel gemaakte fouten

Terug aan het werk na burnout: het maakt niet uit of je je onzeker voelt om weer te starten of dat je staat te springen om weer te beginnen. Het kan snel bergafwaarts gaan in het re-integratie proces als je niet oppast en voorbereid aan je werkhervatting start.

Hieronder volgen 6 veel gemaakte fouten bij terugkeer naar werk na burn-out om je te helpen bij je re-integratie proces.

1. Te snel weer aan de slag na een burn out

Om duurzaam te herstellen van burn-out klachten zijn er 3 fasen die doorlopen moeten worden:

Herstel fase

Een burn-out is het eindstation van jarenlange roofbouw op lichaam, geest en eigenlijk de totale gezondheid. Je lichaam is volledig uitgeput en je hebt nergens meer energie voor.

Deze roofbouw dient allereerst teruggedraaid te worden om er vervolgens goed en voldoende van te herstellen. ‘Ontspanning’ en ‘gas leren terugnemen’ staan o.a. centraal in deze fase.

Leer fase

Om te voorkomen dat je weer in een burn-out terecht komt is het belangrijk dat je helder hebt wat de oorzaken zijn van jouw burn-out. Zowel externe oorzaken (gebeurtenissen en situaties) als interne oorzaken (gedrag en karaktereigenschappen) zijn belangrijk om bewust van te worden en te blijven.

Daarnaast is het nodig dat je leert hoe je anders kunt omgaan met stressvolle situaties. Aandachtspunten in deze fase zijn:

 • je kwaliteiten en valkuilen leren (her)kennen
 • grenzen leren stellen, herkennen en bewaken
 • weten wat belangrijk voor jou is en je leven hierop inrichten
 • de regie en de verantwoordelijkheid blijven houden over je eigen geluk gezondheid en je leven

Geen gemakkelijke ‘every day’ onderwerpen. Daarom is er tijd nodig om hieraan te werken.

Terug aan het werk na burnout: de re-integratie en consolidatie fase

Als je voldoende bent hersteld en je hebt in een veilige (privé)omgeving voldoende geleerd over jezelf en geoefend met nieuw effectief gedrag, dan is het tijd om dit in de praktijk te brengen op de werkvloer en om te leren hoe je de geleerde lessen ‘in leven houdt’.

Herstellen uit een burn-out duurt gemiddeld tussen de 6 maanden en anderhalf jaar. Afhankelijk van de mate van ‘opbranden’. Het is onmogelijk te verwachten dat iemand die thuis zit met burn-out klachten na een maandje weer op het werk  terug is. Dit heeft te maken met de nodige tijd voor de herstel- en leerfase, zoals hierboven beschreven.

Te snel weer aan het werk kan betekenen dat je te weinig bent hersteld of te weinig hebt geleerd over je eigen gedrag en nieuwe vaardigheden.

Als er te weinig tijd is genomen voor de herstel- en leerfase dan wordt de re-integratie te snel gestart en is de kans op een terugval aanzienlijk.

2. Weer aan de slag na een burnout maar te veel hooi op je vork

Één van de meest voorkomende valkuilen bij terugkeer naar het werk na burn-out is dat binnen ‘no-time’ (weer) te veel hooi op de vork wordt genomen. Alleen ‘hooi op je vork’ ziet er nu anders uit dan normaliter.

Te snelle opbouw van uren

Meestal wordt de re-integratie gestart met uren opbouw. Maar omdat je je beter voelt dan aan het begin van je burn-out, denk je misschien dat beginnen met halve dagen een veilige start is.

Daar heb je het mis. Je bent nog vatbaar voor prikkels en die zijn mateloos veel aanwezig op het werk. Daarnaast is concentratie vaak nog een ‘dingetje’. Te snel je uren opbouwen kost je onnodig veel energie. Hou regie over je eigen opbouw en schakel in uren terug als je merkt dat het niet lukt.

Te intensieve werkzaamheden

Belangrijk bij werkhervatting na burn-out is dat er gestart wordt met lage intensiteit. Vaak worden gesprekken met collega’s, vergaderingen en brainstorm sessies flink onderschat.

Dit zijn juist de activiteiten die veel concentratie en dus energie kosten. Daarnaast is het zo dat als je weer op het werk bent je collega’s geen gips, verband of mitella zien. Dus denken ze dat je weer volledig 100% werkzaam bent. En dan komen de vragen zoals ‘ kun je misschien even hiernaar kijken?’ snel om de hoek kijken.

Grote kans dat je nog onvoldoende je grenzen bewaakten nen vanuit enthousiasme in de waan mee gaat.
Dáág energie!

Te snel uren opbouwen of te intensieve werkzaamheden zijn ware re-integratie killers.

3. Gebrekkige communicatie

Als iemand uitvalt met burn-out klachten dan heeft dit uiteraard impact op de overige collega’s. Daarom is het belangrijk dat collega’s op de hoogte worden gehouden wanneer iemand uit het team voor langere tijd uitvalt. Maar zeker ook bij terugkeer op de werkvloer van de re-integrerende collega is het belangrijk dat de collega niet direct overspoeld wordt met verzoeken en allerlei (goedbedoelde) gesprekken.

Aan de andere kant is het belangrijk (maar alleen wanneer jij als re-integrant er behoefte aan hebt en het aan kunt) om kernachtig geïnformeerd te blijven over wat er speelt op het werk. Dit kan drempelverlagend werken bij de terugkeer naar werk.

Wie is er verantwoordelijk voor deze communicatie?

Je zou zeggen: je leidinggevende of iemand van personeelszaken. Maar het gaat om jouw terugkeer. Het is belangrijk dat jij je werk gaat hervatten op een duurzame manier waarbij de kans op terugval zo klein mogelijk is. En in de eerste plaats is dat jouw verantwoordelijkheid. Maar je hebt de werkgever er zeker bij nodig.

Dus wanneer je voldoende bent hersteld en het is tijd om terug aan het werk na burnout te gaan, schroom niet om te checken of er vanuit de werkgever, met alle betrokken partijen is gecommuniceerd over jouw terugkomst en duurzame werkhervatting.

Succesvol re-integreren na een overspannenheid of burnout?

Klik op de knop hieronder, download gratis deze checklist en start vol vertrouwen aan jouw terugkeer in het werk.

terug aan het werk na burnout checklist

4. Geen re-integratie plan of werkafspraken

Misschien verbaast het je, maar het gebeurt aan de lopende band. De arbo-arts geeft aan dat de re-integratie bijvoorbeeld gestart kan worden met tweemaal 3 uur in de week. Vervolgens wordt ‘on the job’  gekeken naar werk dat je kunt doen.

Fail!

De bedrijfsarts adviseert hoe de re-integratie kan worden gestart of worden uitgebouwd. Het is belangrijk om voor jezelf bij re-integratie een houvast te hebben. Maak samen voordat je begint met re-integreren met je leidinggevende  een werkhervattingsplan.

Waarbij het volgende belangrijk is om op te letten:

 • Maak de eerstvolgende stap in uren niet te groot. Ga niet van twee maal 3 uur in de week in een keer naar 6 uur in de week. Bouw het in kleine stappen op en zorg ervoor dat je minimaal 2 weken zonder moeite het aantal uren kunt volhouden.
 • Begin niet met je ‘eigen werk’. Concentratie en focus kosten veel energie. Stem af welke lage intensiteit werkzaamheden je als eerste kunt oppakken
 •  Verhoog pas de verantwoordelijkheden en de intensiteit van het werk als het lukt om zonder moeite de opgebouwde uren te volg brengen.

Veel werkgevers houden te star vast aan het advies van de arbo-arts, terwijl dit misschien niet goed werkt voor jou als re-integrant. Diverse factoren spelen namelijk mee op de werkvloer. Als je re-integreert moet je voor jezelf voor ogen houden:

Je bent wel verplicht om mee te werken aan re-integratie, maar jij bent degene die bepaalt of het gaat of niet.

Geef je grenzen aan bij je leidinggevende en de arbo-arts dat iets nog niet gaat.

Jouw re-integratieplan en afspraken met je leidinggevende zijn leidend.

De arbo-arts heeft slechts een adviserende rol. Blijf dus niet stug vast houden aan het advies van de arbo-arts als het niet werkt voor jou.

5. Geen structurele evaluatie of begeleiding van uit werk

De re-integratie gaat starten. Het is best wel spannend. Stel je beschikt wel vooraf over een duidelijk re-integratie plan zoals hierboven beschreven. Je hebt dan een start gesprek met je leidinggevende en vervolgens probeer je wat onwennig te beginnen met je geplande werkhervatting.

De weken erna spreek je je leidinggevende te weinig. En de personeels functionaris heb je ook niet meer gezien of gehoord. Na een maand zit je weer bij de arbo arts. Die vraagt naar je voortgang. En braaf vertel je hoe het de afgelopen 4 weken is gegaan.

Wat klopt hier niet?

Exact, geen structurele (liefst wekelijkse of desnoods dagelijkse) evaluatie over de re-integratie. Zo kun je nooit afstemmen of kenbaar maken wat goed werkt en wat niet bevorderend is. En bovenal kun je niet bijsturen. Re-integreren doe je niet alleen.

Betrek proactief  je leidinggevende of iemand van personeelszaken bij je re-integratie. Of beide. Maar hou wel zelf de regie hierover. Als je het laat afhangen van de ander kan het zijn dat er andere zaken voorgaan. En dat is goed te begrijpen: zij hebben andere prioriteiten.

Blijf de regie houden over afspraken met je leidinggevende omtrent begeleiding en evaluatie tijdens je werkhervatting

6. Geen veranderingen in werk of werkplek tijdens re-integratie

Re-integreren vanuit een burnout is geen ‘plug and play’. Je kunt niet je werk oppakken zoals je het hebt achtergelaten toen je uitviel.

Het is belangrijk om in gesprek te gaan over nodige veranderingen in werkzaamheden maar misschien ook wel over een (tijdelijke) andere werkomgeving of aangepaste werkplek.

Bij re-integratie is het belangrijk om weer te leren omgaan met de prikkels op het werk. Maar dit dient te gebeuren op een gedoseerde manier. Ga in gesprek over wat er  gewijzigd mag worden tijdens de opbouw van je werkzaamheden.

Het kan zelfs zo zijn dat je ontdekt dat er in het werk of je functie taken of elementen zitten die al jaren stress-verhogend werken. Ook hier is het weer belangrijk om dit bespreekbaar te maken.

Terug aan het werk na burnout is geen ‘plug and play’. Er zullen zaken gewijzigd moeten worden in je werk: tijdelijk of misschien wel blijvend.

Samengevat

Terug aan het werk na burnout is geen sinecure. Het is niet hetzelfde als terugkeren nadat je een griepje hebt gehad of een gebroken been. Het is een nieuwe fase waarin je toepast wat je hebt geleerd tijdens je herstel. De kern is dat je de regie blijft houden op het allerbelangrijkste: je werkzaamheden op een duurzame manier hervatten en voorkomen dat je weer met burn-out klachten uitvalt.

Om deze regie te kunnen (en te durven) houden is het belangrijk om voldoende tijd te hebben besteed aan herstel zodat je je energie terug hebt, dat je hebt geleerd over je eigen gedrag en karakter en voldoende hebt geoefend met het bewaken van persoonlijke grenzen en andere vaardigheden.

Succesvol re-integreren na een overspannenheid of burnout?

Klik op de knop hieronder, download gratis deze checklist en start vol vertrouwen aan jouw terugkeer in het werk.

terug aan het werk na burnout checklist

1 reactie op “Terug aan het werk na burnout – voorkom deze 6 veel gemaakte fouten”

 1. Geen reactie op reacties hierboven.
  Terwijl het belangrijke vragen zijn.
  Waarom dan deze pagina?

Reacties zijn uitgeschakeld.

Je bent er bijna!

Waar mag ik de checklist naartoe sturen?

Je bent er bijna!

Waar mag ik de checklist naartoe sturen?
Conciencia Coaching draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders