Selecteer een pagina
Werkstress verminderen | Herken de stressoren op je werk

Werkstress verminderen | Herken de stressoren op je werk

Werkstress verminderen , herken de stressoren op je werk

Voor velen is werk een zinvolle invulling van het leven. De meeste mensen zijn 40 uur per week (en soms wel meer) op hun werk of in ieder geval bezig met hun baan. Herken daarom de stressoren op je werk, zodat je dan tijdig en bewust gerichte actie kunt ondernemen.

Net zoals bij andere aspecten in het leven, kan werk van tijd tot tijd stress met zich mee brengen. Zolang je er goed mee kunt omgaan is er feitelijk weinig aan de hand.

Maar als je werk een plaats begint te worden waar zorgen en stress aan de orde van de dag zijn, dan is het tijd om even stil te staan en eens ‘uit te zoomen’ van wat er gaande is op je werkplek. In dit artikel lees je wat stressoren op het werk kunnen zijn en wat je kunt doen om werkstress te verminderen.

 

Hoe kun je je werkstress verminderen?

‘Stressoren’ zijn overal en altijd aanwezig in je dagelijks leven. Onder stressoren worden alle gebeurtenissen, situaties, ervaringen en zelfs personen verstaan die bij jou een stressreactie teweeg brengen.

Hoe jij op stressoren reageert, zorgt ervoor dat je stress ervaart of niet.

 

Typische stressoren op het werk

Om te presteren hebben we een bepaalde spanning nodig. Echter, als deze spanning niet van korte duur is dan wordt het een slepende zaak. Denk maar eens aan een zware rugzak die je constant mee moet sjouwen.

Te lang blootgesteld staan aan ‘slepende’ stressoren kan leiden tot een overspannenheid en zelfs een burn-out.

Werkstress-verminderen-herken-de-stressoren-op-je-werk-conciencia-coaching-2.nl

Voorbeelden van typische stressoren op je werk

– Werken met slechte apparatuur, kantoormeubilair, slechte verlichting of geluidsoverlast

– Structureel te maken hebben met (onrealistische en onhaalbare) deadlines

– Werken met excessief inflexibele werktijden

– Te veel of te weinig werk of te veel of te weinig verantwoordelijkheid hebben

– Verwarring over taken of verantwoordelijkheden

– Weinig variatie in uitvoering van het werk

– Onvoldoende training en mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren

– Slechte werk en privé balans

– Het gevoel hebben dat je geen invloed hebt op je werk, binnen je afdeling of binnen de organisatie (zie video hieronder)

– Het gevoel hebben dat je geen invloed hebt op je werk, binnen je afdeling of binnen de organisatie

– Conflicten op het werk

– Onvoldoende ondersteuning en gebrek aan contact met collega’s

– Ongewenst gedrag op de werkvloer (bijvoorbeeld pesten, discriminatie of seksuele intimidatie)

– Verwarring over de doelen en de koers van de organisatie

– Verandering van baan of functie

– Reorganisatie

– Onzekerheid over de toekomst van je werk

Mogelijkheden om stress op het werk te verminderen

 

Belangrijk om te beseffen: het voorkomen of verminderen van stress op het werk is een verantwoordelijkheid voor alle mensen op de werkvloer. Voor zowel de medewerkers als het management.

1. Duidelijke prioriteiten stellen

Bepaal welke doelen belangrijk zijn en welke prioriteit hebben. Is dit niet duidelijk? Probeer dit dan met collega’s en je leidinggevende in kaart te brengen. Zorg ervoor dat je weet wat er concreet van je wordt verwacht

2. Taken beter plannen

Als duidelijk is welke prioriteiten er zijn, kunnen taken beter worden gepland. Zo draag je bij aan de belangrijkste doelen en ben je niet alleen bezig brandjes te blussen

3. Beter samenwerken, delegeren en hulp vragen

Om als team een doel te behalen is er samenwerking nodig. Wanneer je iets niet kunt of weet, zou je om hulp moeten kunnen vragen en kunnen steunen op je collega’s. Ook zouden taken gedelegeerd moeten kunnen worden. Dit zorgt voor meer uitdaging en verdieping in het werk. Denk niet alleen aan delegeren op verticaal niveau (van leidinggevende aan de medewerker), maar ook op horizontaal niveau (collega’s onderling).

4. Duidelijk grenzen aangeven

Is de werkdruk hoog? Weet je wat de prioriteiten zijn? Is er een duidelijke planning van de taken? Bepaal dan je grenzen en geef ze aan indien nodig. Doe wat belangrijk is voor jou en voor het gezamenlijke doel. Assertief zijn komt iedereen ten goede.

 

 

Help, ik heb last van stress op het werk! Wat nu?

Herken jij je in de punten die in dit artikel zijn beschreven en wil je weten welke stap je nu het beste kunt zetten?
Of wil je naar aanleiding van dit artikel meer informatie over stress of burn-out klachten?

Neem dan gerust contact op, ik help je graag verder.

Burn-out onder studenten: waarom vallen steeds meer studenten om

Burn-out onder studenten: waarom vallen steeds meer studenten om

Iedere student zal dat gevoel wel herkennen. De deadlines van opdrachten vliegen je om de oren, de tentamenweek komt er alweer aan en die presentatie is morgen al! En vergeet ook je verplichtingen buiten je studie niet. Geen wonder dat een burn-out onder studenten steeds vaker voorkomt.

Maar hoe komt het dat juist studenten zo vaak burn-out raken? Komt een burn-out onder studenten tegenwoordig vaker voor dan vroeger? En wat zijn eigenlijk de oorzaken van een burn-out?

 

Een op de vier studenten kampt met burn-out klachten

In een recent artikel van het NRC* wordt een onderzoek genoemd waarbij is gekeken naar de mentale gezondheid van studenten. Gedurende dit onderzoek zijn ruim 3000 studenten ondervraagd. Zij volgden allemaal een opleiding aan de Hogeschool Windesheim.

Uit het onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat maar liefst een kwart van de studenten last heeft van burn-out klachten. En dat is veel. Vergelijk dat maar eens met de werkende bevolking.

Maar liefst een kwart van de studenten in Nederland heeft last van burn-out klachten

De cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek tonen aan dat in 2015 en 2016 één op de zeven werknemers last had van een burn-out. Het ziet er dus naar uit dat een burn-out onder studenten een stuk vaker voorkomt dan onder werkenden.

conciencia-coacing burnout studenten-min

Is een burn-out onder studenten iets van alle tijden?

De term ‘burn-out’ bestaat nog niet zo lang. In de jaren zeventig kwam er steeds meer aandacht voor het mentale welbevinden van werknemers. Toen is in de Verenigde Staten door de psychoanalist Herbert Freudenberg de term ‘burn-out’ geïntroduceerd.

In de loop der tijd heeft het idee van een burn-out veel herkenning maar ook veel kritiek gekregen. Volgens sommigen zou het een modeziekte zijn. Inmiddels is wel gebleken dat een burn-out wel degelijk een serieuze aandoening is.

Vroeger kwam een burn-out onder studenten minder vaak voor dan tegenwoordig. Het aantal studenten dat te maken krijgt met een burn-out neemt alleen maar toe.

Natuurlijk zijn hiervoor meerdere oorzaken zoals:

 • Angst voor een hoge studieschuld
 • Angst voor de afkeuring en oordeel van anderen
 • Stress voor tentamens in combinatie met faalangst
 • Angst om iets te moeten missen (Fear Of Missing Out / FOMO)

Echter lijkt toenemende prestatiedruk op verschillende fronten de belangrijkste veroorzaker van stress onder studenten te zijn.

Hoge prestatiedruk

Wanneer je als student kiest voor een opleiding is het natuurlijk niet meer dan normaal dan dat je daar je best voor wilt doen. Een beetje gezonde prestatiedruk kan dan ook helemaal geen kwaad. Echter lijkt het alsof de mate van prestatiedruk onder studenten de laatste jaren steeds meer toeneemt.

Studenten van nu leven weliswaar gezonder in die zin dat ze minder roken en meer sporten dan studenten van vorige generaties. Zij ervaren echter wel meer mentale klachten dan hun voorgangers. Een mogelijke aanleiding hiervoor is de verhoogde prestatiedruk. In het eerder genoemde onderzoek, onder studenten van het Windesheim College, hebben de studenten aangegeven dat prestatiedruk een belangrijke aanleiding is van de mentale uitputting die zij ervaren.

 

Druk vanuit de politiek en angst voor hoge studie schuld

De druk om te presteren is er voor studenten altijd al geweest. Maar die was echter nog nooit zo hoog als op dit moment. Dat zou heel goed te maken kunnen hebben met de veranderingen in de politiek. Waar studenten van voorgaande generaties nog jarenlang over hun studie konden doen zonder zich druk te maken over het stopgezet worden van lening, voelen studenten van nu de druk om in één keer de juiste studie te kiezen en deze in een noodtempo af te maken.

Want wie niet snel genoeg is, moet betalen. En flink ook. Hierdoor zullen studenten vaker bij een opleiding blijven, ook al merken ze dat deze niet bij ze past. Het gevoel hebben dat je vastzit in een onplezierige situatie is één van de grootste triggers tot mentale problemen.

 

Druk van uit sociale omgeving 

Een ander verschil tussen de studenten van vroeger en de studenten van nu is de verbinding met het internet. We zijn allemaal zichtbaarder dan ooit. Studenten besteden veel tijd op sociale media zoals facebook en Instagram. Hierbij zien ze de hele dag door foto’s en berichten voorbij komen van hun vrienden, die vaak zelf ook studeren.

Het zijn meestal alleen de hoogtepunten die studenten met hun netwerk delen. ‘Kijk, daar heb je weer een vriend die cum laude is afgestudeerd, een 9 heeft gehaald voor haar scriptie, belangrijk vrijwilligerswerk doet in een ver land of is aangenomen bij dat prestigieuze bedrijf’.

Dankzij de continue toegang tot deze stroom aan informatie van vrienden en studiegenoten kunnen studenten onzeker worden over hun eigen leven. Op deze manier oefent de sociale omgeving ook een druk uit op studenten om indrukwekkende prestaties te leveren, zowel studie-gerelateerd als daarbuiten.

Welke studenten lopen het meeste risico op een burn-out?

Ondanks de druk vanuit de maatschappij en de continue online zichtbaarheid online, vallen gelukkig niet alle studenten ten prooi aan een burn-out. Er zijn studenten die vanwege hun persoonlijkheid een hoger risico hebben op het ontwikkelen van dit soort psychische klachten.

Hoewel iedere student van tijd tot tijd wel eens stress of een sombere bui zal ervaren, zal dit niet bij iedereen tot een volledige burn-out leiden. Het zal geen verrassing zijn dat ook perfectionistisch ingestelde studenten vaker last hebben van een burn-out.

Deze studenten zijn geneigd om keihard te werken zonder dat het voor hun gevoel ooit goed genoeg is. Daarnaast kunnen ze moeilijk ‘nee’ zeggen tegen anderen, waardoor ze vaak tot over hun oren in het werk komen te zitten. Ook studenten die geneigd zijn tot overmatig piekeren hebben een verhoogde kans op een burn-out, net als studenten die geen tijd vrijmaken voor plezier en  ontspanning.

 

Hoe ziet een burn-out er eigenlijk uit?

De letterlijke vertaling van ‘burn-out’ is ‘opgebrand’. En dat is ook hoe mensen met een burn-out zich voelen: compleet op. Dat gaat verder dan een gebruikelijk gevoel van vermoeidheid wat iedereen wel eens ervaart en wat na een dagje goed uitrusten wel weer wegtrekt.

Studenten met een burn-out hebben het gevoel dat ze zichzelf niet meer kunnen opladen. Daarnaast gaat een burn-out ook gepaard met sombere, depressieve gevoelens. Veel dingen die je eerst leuk vond geven je nu geen plezier meer. Naast de sterke vermoeidheid komen ook slaapproblemen veel voor bij een burn-out.

Vaak merkt de omgeving een verschil in gedrag wanneer bij iemand een burn-out optreedt, aangezien degene met een burn-out vaker geneigd zal zijn om geïrriteerd en kortaf te reageren en sowieso sociale contacten meer op afstand zal houden.

Het uitvoeren van dagelijkse taken en verplichtingen wordt steeds lastiger. Daarnaast ervaren mensen met een burn-out ook vaak lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en duizeligheid.

 

Taboes en schaamte rondom burn-out klachten

Helaas ligt er nog steeds veel taboe rondom het onderwerp burn-out. Niet zelden gaan de burn-out klachten gepaard met gevoelens van schaamte en schuld.

Zoals eerder genoemd kampt maar liefst een kwart van alle studenten op een bepaald moment tijdens zijn of haar studie met burn-out klachten. Niks raars en niks om je voor te schamen, dus.

Toch hebben veel studenten het gevoel dat zij alleen rondlopen met deze problemen, wat tot gevoelens van eenzaamheid en nog meer stress leidt. Dat komt omdat veel studenten met een burn-out niet praten over hun problemen.

Uit het eerder genoemde onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de studenten met burn-out klachten daarover praat met een begeleider van hun onderwijsinstelling.

De gevaren van een burn-out

Het ervaren van burn-out klachten is op zichzelf natuurlijk al verschikkelijk. Maar wanneer men hier last van heeft en er geen aandacht aan wordt besteed, kan het probleem nog erger worden. Denk dan ernstige gezondheidsklachten zoals bijnieruitputting, verhoogde bloeddruk of hart- en vaatziekten

Het ervaren van burn-out klachten wordt regelmatig gerelateerd aan depressieve gevoelens en angst- of paniekaanvallen.  Uit het eerder genoemde onderzoek bleek tevens dat maar liefst één op de vijf studenten suïcidale gedachten heeft, ooit een zelfmoordpoging heeft gedaan of plannen daartoe had gemaakt.

Hoe kun je een burn-out voorkomen?

Slecht nieuws: een burn-out kun je nooit met 100% zekerheid voorkomen.
Maar het goede nieuws is dat er wel dingen zijn die je kunt doen om de kans op een burn-out te verkleinen.

Hieronder volgen 5 tips die je kunt opvolgen voor minder stress.

 1. Een van de belangrijkste daarvan is het nemen van voldoende rust tussen al het studeren en werken door.
 2. Leer de signalen te herkennen van je lichaam wanneer je stress hebt en luister hier ook naar. Zie het als een teken om even wat gas terug te nemen.
 3. Regelmaat creëren in je dagelijks leven helpt ook om stress tegen te gaan. Denk hierbij aan slapen op vaste tijden, gezonde voeding en regelmatig sporten.
 4. Sociale steun uit je omgeving. Ook kan praten over je gevoelens en stress met een familielid of goede vriend of vriendin opluchten en stress verminderen.
 5. Leer hoe je beter met stress kan omgaan door een workshop of training te volgen.

 

Ik denk dat ik een burn-out heb. Wat nu?

Als je je herkent in de symptomen van een burn-out zoals hierboven genoemd, dan zou het kunnen dat je zelf een stress of burn-out klachten hebt. Maar het is verstandig om hierover in gesprek te gaan met een professional zoals je huisarts of een psycholoog.

Naar aanleiding van de specifieke klachten die je ervaart, kan je huisarts je advies geven over hoe je hiermee om kunt gaan. Mogelijk kun je er met deze adviezen zelf uitkomen. Maar het kan ook zijn dat er meer nodig is. Begeleiding door een goed burn-out coach is dan een mogelijke optie.

 

Hoe je stress door werkdruk kunt krijgen: de relatie tussen hoge werkdruk en burn-out

Hoe je stress door werkdruk kunt krijgen: de relatie tussen hoge werkdruk en burn-out

1 op de 3 werknemers in Nederland ervaart structureel hoge werkdruk. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO ook dat de jaarlijkse meldingen van stress en burn-out klachten niet afnemen. Kun je een burn-out of stress door werkdruk krijgen? In dit artikel leg ik de relatie uit tussen hoge werkdruk, (werk)stress en burn-out.

 

In de praktijk

Allereerst dacht men vroeger dat je een overspannenheid of een burn-out kreeg door ‘te hard’ of ‘te veel’ te werken. Inmiddels weten we dat een burn-out niet altijd te wijten is aan alleen werk-gerelateerde stress.

De oorzaken voor burn-out zijn erg divers en zeker niet alleen maar werk-gerelateerd. Maar hoge werkdruk is wel degelijk één van de belangrijke aanleidingen waardoor mensen uiteindelijk burn-out klachten kunnen gaan ervaren.

Mensen vallen niet uit met een burn-out, door ALLEEN hoge werkdruk.

 

Maar wat is dat toch, dat ik de laatste tijd zure gezichten zie als het woord ‘werkdruk’ om de hoek komt kijken?

Ik heb gemerkt dat veel mensen bij werkdruk een negatieve associatie krijgen. Men denkt associeert ‘werkdruk’ met te veel werkdrukte, werkstress of overbelasting.

Dat is werkdruk niet.

Wat dan wel?

 

Wat is werkdruk?

Het ‘druk hebben op het werk’ is niet hetzelfde als ‘werkdruk ervaren’.

Werkdruk heeft te maken met de hoeveelheid werk die een individu binnen een bepaalde tijd naar behoren kan verrichten.

Een ‘bepaalde tijd’ verwijst in deze omschrijving naar werktempo en ‘naar behoren’ naar de kwaliteit van het werk.

Werkdruk kun je onderverdelen in twee dimensies: kwantitatieve werkdruk en kwalitatieve werkdruk

Kwantitatieve werkdruk

Wanneer er sprake is van grote hoeveelheden werk,  die moet worden verricht en een bepaalde tijd, dan hebben we het over kwantitatieve werkdruk.

Kwalitatieve werkdruk

Bij kwalitatieve werkdruk gaat het om de moeilijkheidsgraad in het te verrichten werk en de communicatie over de werkzaamheden.

 

Werkdruk is nodig

Werkdruk is in beginsel niet slecht. Een bepaalde vorm van druk is namelijk altijd nodig om te kunnen presteren, om een taak te verrichten of om het werk gedaan te krijgen.

Kijk bijvoorbeeld maar eens naar topsporters of een artiest die op het punt staat om een optreden te geven in een uitverkocht voetbalstadium. De spanning die ze net voor het leveren van de prestatie voel hoort er gewoon bij.

Het is zelfs zo dat als er geen werkdruk zou zijn, werknemers niet tevreden zijn. Er is dan namelijk geen uitdaging: het werk is niet prikkelend genoeg. Werkdruk is nodig en op zich niet slecht voor de gezondheid.

Maar ‘hoge’ werkdruk kan dat wel zijn.

 

Wanneer is er sprake van hoge werkdruk?

Hoge werkdruk ontstaat wanneer je zelf geen of te weinig invloed kunt uitoefenen op het werktempo, de hoeveelheid van het werk of de kwaliteit van het werk.

Dit wordt in de literatuur ook wel ‘beperkte regelmogelijkheden’ genoemd.

 

Beleving of feitelijk meetbaar?

Doorgaans denkt men dat dat werkdruk niet meetbaar is.

Vaak wordt er gezegd dat (hoge) werkdruk een beleving is van de medewerker en daardoor niet objectief. Dit is een veelvoorkomende denkfout die gemaakt wordt.

Er is namelijk sprake van objectieve en subjectieve werkdruk. En beide zijn te meten.

Objectieve werkdruk

Dit is vast te stellen door de medewerker niet te ondervragen. Wat er dan gemeten wordt, is het aantal gewerkte uren handelingen, producten of diensten per tijdsperiode, of aan observaties door leidinggevenden. 

Subjectieve werkdruk

Dit wordt vastgesteld door de medewerker wél te vragen naar zijn/haar beleving van de werkdruk.

Waarom zou je je dan willen beperken tot alleen het meten van objectieve werkdruk?

De mate of iemand hoge of lage werkdruk ervaart heeft altijd te maken met een combinatie van objectieve kenmerken van het werk zelf en de subjectieve beleving van de medewerker.

 

Oorzaken van hoge werkdruk

Hoge werkdruk wordt ervaren, wanneer het werk niet gedaan kan worden binnen de gestelde tijd. Of als er niet aan de gestelde eisen kan worden voldaan.

De volgende factoren spelen hier een belanrijke rol bij:

 • weinig regelmogelijkheden in het werk
 • onduidelijkheid over:
  • taken
  • rollen en verantwoordelijkheden
  • verwachtingen
  • beleid

 

Andere factoren zijn:

 • organisatie cultuur en managementstijl
 • arbeidsomstandigheden in de fysieke werkomgeving
 • persoonlijke factoren zoals:
  • slechte werk-privebalans
  • thuissituatie

Maar ook persoonlijkheidskenmerken zoals

 • Moeilijk grenzen aan kunnen geven
 • Moeilijk doelen en prioriteiten kunnen stellen
 • Conflictvermijdend gedrag vertonen
 • Perfectionistisch gedrag

Interessant allemaal. Maar op welke manier is hoge werkdruk gelinkt stress?

Oorzaken voor stress door werkdruk

Werkdruk en werkstress worden vaak door elkaar gehaald, maar deze onderwerpen zijn zeker niet hetzelfde.
Onder werkstress verstaan we : stress door of in de werksituatie. Werkstress kan verschillende oorzaken hebben. 

Hoge werkdruk is één van de oorzaken van werkstress

Andere oorzaken zijn:

 • Agressie en geweld op de werkvloer
 • Onzekerheid m.b.t.
  • De koers die het bedrijf vaart
  • Het blijven bestaan van de functie
 • (seksuele) intimidatie
 • Discriminatie of pesten

Maar werkstress wordt vooral veroorzaakt door een gebrek aan:

 • sociale steun van leidinggevende of collega’s
 • doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheden in het werk
 • Materiële en immateriële waardering.

Werkstress is een gevolg van aanhoudende of structurele hoge werkdruk

Hoe langer de periode van hoge werkdruk aanhoudt, hoe groter de kans op stress klachten

Ongezonde (werk)stress

Wanneer er tijdelijk een stressvolle situatie zich op het werk voordoet is er niks aan de hand.
Maar wanneer er langdurige of chronische stress aanwezig is dan gaan er klachten ontstaan.
Bijvoorbeeld gezondheidsklachten. Dat leidt weer tot een overspannenheid of een burn-out.

 

Burn-out

Een burn-out is totale uitputting, zowel fysiek als mentaal en emotioneel.

Prestaties leveren lukt niet meer en er is een overheersend gevoel van extreme vermoeidheid, uitputting en totale machteloosheid. Het is een gevolg van de lange termijn effecten van structureel langdurige of chronische stress.

Een burn-out ontstaat als mensen ondanks de stress en de spanningsklachten stug door blijven gaan.

Door te lang je lichaam overbelast te hebben en alle stressklachten signalen te negeren kom je uiteindelijk in een burn-out terecht.

Burn-out is het eindstation van jarenlange, roofbouw op het lichaam.

Burn-out is bijna nooit alleen werk-gerelateerd

De factoren die een een burn-out kunnen veroorzaken zijn:

 • Externe factoren  (triggers zoals hoge werkdruk bijna altijd in combinatie met ‘live-events’ uit de privé situatie)
 • Interne factoren (overtuigingen, gedrag, persoonlijke valkuilen en mind-set)
 • Persoonkenmerken zoals moeite hebben met ‘Nee zeggen’, ‘Perfectionisme’ en zich over-verantwoordelijk voelen.

 

Samengevat

Van hoge werkdruk raak je niet burn-out. Het is wel een aanleiding voor langdurige stress. Wanneer niet tijdig actie wordt ondernomen op de symptomen  verergeren de gevolgen en nemen gezondheidsklachten toe.

Door stelselmatig roofbouw te plegen op je lichaam en gezondheid kan het eindstation een burn-out zijn. De aanleiding voor burn-out is in bijna alle gevallen een combinatie van een veeleisende baan (waarbij hoge werkdruk een trigger voor stress kan zijn) in combinatie met wat zich in de privé-situatie afspeelt.

 

Ik ben benieuwd naar hoe jij met werkdruk omgaat en of je hierdoor stress klachten ervaart.

 

 

Laat s.v.p. hieronder een bericht achter.

9 beste tips hoe je een burn-out kunt krijgen

9 beste tips hoe je een burn-out kunt krijgen

 

Iedereen wil weten hoe je een burn-out voorkomt. Men is veel minder geïnteresseerd in hoe je burn-out krijgt. Maar ik ben van mening dat om te voorkomen dat je burn-out klachten krijgt, het minstens net zo belangrijk is om te weten hoe je wél in een burn-out terecht komt. Dan weet je dus wat je voorkomt. Daarom bekijk ik het van de andere kant en geef ik in dit artikel de 9 beste tips hoe je een burn-out kunt krijgen .

 

Weinig kennis over burn-out 

Vaak als ik in gesprek ben met leidinggevenden over een te geven workshop over stress en burn-out preventie, wordt mij altijd gevraagd om de medewerkers te leren hoe ze niet in een burn-out terecht komen. Vervolgens vraag ik in hoeverre het al bekend is wat een burn-out inhoudt. En dan blijft het akelig stil.

Het blijkt in de meeste gevallen dat er minimale tot geen kennis over stress of burn-out aanwezig is. Noch bij de leidinggevende, noch bij de medewerkers.

Daarom begin ik in een workshop altijd met feiten, weetjes en basis kennis over stress en burn-out. Dat zorgt voor bewustwording van de onderwerpen.

Hieronder een aantal ‘tips’ voor wat je kunt doen om gegarandeerd op te branden.

 

1. Luister niet naar je lichaam

Hoofdpijn, hartkloppingen, nek- en rugklachten en slecht slapen.

Allemaal signalen van je lichaam die je vooral moet negeren. Waarom zou je nadenken over de reden dat je nu al weken of maanden last hebt van hoofdpijn? Daar bestaat toch paracetamol voor?

Je lichaam geeft constant signalen af. Maar vaak luister je hier niet (goed) naar of weet je niet hoe je dit moeten interpreteren. In geval van pijn denken de meeste mensen dat dit vanzelf wel weer overgaat. En tenslotte hoef je natuurlijk niet voor elk pijntje meteen naar de huisarts.

Pijn is een natuurlijk verdedigingsmechanisme en is altijd een signaal dat er iets niet klopt.

Naast fysieke signalen is het belangrijk dat je ook stil staat bij psychische en emotionele signalen. Maar ook bij gedragsmatige veranderingen.

Het gevolg van ‘niet luisteren naar de signalen van je lichaam’ is dat je altijd te laat bent met het nemen van (preventieve) maatregelen om klachten te verminderen of te voorkomen. Sterker nog, de klachten zullen alleen maar verergeren. En dat leidt tot chronische stress, overspannenheid en burn-out. Of zelfs erger!

Wil je weten welke ernstige gevolgen langdurige stress met zich meebrengt?
Download dan onderstaand E-book

Meld je aan om dit
e-book gratis te ontvangen

2. Nooit ontspannen

Als je niet ontspant blijft de boog gespannen. En als de boog maar vaak en lang genoeg gespannen blijft dan zal deze uiteindelijk wel knappen.

Vraag een topsporter hoe belangrijk ontspanning is en je zult het antwoord krijgen dat er tegenover ‘elke inspanning een (evenredige) ontspanning ’ nodig is.

In de huidige maatschappij is iedereen druk. Vooral met eisen en verwachtingen. Van buitenaf opgelegd maar zeker ook met wat we onszelf opleggen.

Ontspanning wordt vaak geassocieerd met ‘Lui zijn’, ‘Nutteloos’ of ’Laks’.

Want tja..’Ledigheid is des duivels oorkussen’ (oud Nederlands gezegde).

Ontspanning is nodig omdat ons lichaam moet herstellen van inspanning en we weer energie moeten opladen voor de volgende dag of de volgende prestatie. Bouw dus meer herstelmomenten in.

Het gevolg van niet structureel ontspanning en herstelmomenten in je leven inbouwen is dat ontspannen dan steeds moeilijker gaat. Je loopt het risico dat langdurige stress omslaat in chronische stress. Voor meer informatie over herstel en ontspanning lees dit artikel.

3. Laat de regie over je eigen leven volledig los

Regie over eigen leven behouden wil zeggen dat je zelf kunt bepalen over hoe jij je leven leidt.

Ik hoor zo vaak mensen zeggen dat ze dingen in het leven doen, omdat het moet. Niet omdat ze willen. ‘Het kán niet anders’ of ‘het hoort gewoon zo’ zijn uitspraken die vaak hiermee gepaard gaan.

Laat ik dan meteen maar iets zeggen wat bijna onmogelijk lijkt:

je hebt altijd een keuze!
Om iets wel of niet te doen. Wel of niet te veranderen. En als iets ergs jou overkomt heb je nog steeds altijd de keuze om te bepalen hoe je omgaat met dátgene wat jou overkomt: ga je er dan positief mee om of niet?

Het moment dat je te weinig doet van wat je wilt en het gevoel hebt dat je alleen maar doet wat er moet dan loop je grote kans dat het mis gaat. Zorg er dus voor dat je altijd baas over eigen leven, agenda, gezondheid en energie bent. En daar keuzes in maakt.

Het gevolg van eigen regie loslaten is dat je ver verwijderd raakt van je eigen waarden en belangen. Je gaat dan gemakkelijk je eigen grenzen over en kunt erg diep in de put raken. Veelal wordt de schuld van alles wat er dan gebeurt gezocht bij externe factoren. De meeste mensen in een burn-out hebben het gevoel dat ze de grip en de regie over hun eigen leven volledig kwijt zijn geraakt.

4. Work work work

‘Leef je om te werken of werk je om te leven?’ Een bekende uitspraak. Sommige mensen werken om hun rekeningen te betalen en anderen hebben van hun passie of hobby hun werk gemaakt. Beide zijn natuurlijk goed als je tevreden bent met waar je voor kiest om te doen.

De eerdergenoemde uitspraak insinueert eigenlijk dat er een onderscheid is tussen ‘Werk’ en ‘Leven’. Dat is natuurlijk niet zo. ‘Werk’ is een onderdeel van je leven. Immers als je aan het werk bent dan ‘leef’ je toch ook gewoon?

Werk is een van de vele aandachtsgebieden die je in je leven hebt. Denk bijvoorbeeld ook aan Gezin, Relatie, Financiën, Persoonlijke ontwikkeling, Spiritualiteit, Gezondheid, Hobbies en Sociale Contacten.

Het gevolg van ‘Werk’ centraal stellen in je leven is dat je dan minder energie, aandacht of tijd over hebt voor de andere levensgebieden. Uitsluiting van aandacht voor één of meerdere levensgebieden kan ervoor zorgen dat je het gevoel hebt dat je uit balans bent: jouw verschillende levensgebieden voelen dan niet meer gebalanceerd aan.

 

5. Lekker alles zelf oplossen

Waarom hulp vragen als je het alleen kunt? Niets geeft een fijner gevoel dan dat je zelf een oplossing hebt gevonden voor een probleem.

Maar wat als je jouw probleem gewoon echt niet alleen kunt oplossen? Durf je je dan zo kwetsbaar op te stellen dat je dit aangeeft bij de mensen in jouw omgeving?

De meeste mensen doen dit niet. Hulp vragen wordt veelal gezien als zwakte. Dat je het niet zelf kunt oplossen. En daar een ander voor nodig hebt. En dat doet ‘een sterk persoon’ natuurlijk niet.

Hulp vragen gaat vaak gepaard met o.a. angsten voor, gedachten over en gevoelens van schaamte, controle verlies, falen, ‘sterk willen overkomen’ en ‘anderen tot last’ zijn.

Maar hoe kun je jezelf uit het drijfzand trekken als je daarin wegzakt? Niet toch? Daar heb je een ander voor nodig. 

Het gevolg van alles zelf willen oplossen is dat je steeds meer werk op je bordje krijgt dan dat je aankunt en vervolgens gaat piekeren over hoe je alle ballen hoog moet houden om alles voor elkaar te krijgen. Lees meer over hoe je hulp vraagt in dit artikel.

6. Wees onbegrensd

Mensen gaan massaal over hun eigen grenzen heen in Nederland. Jaarlijks melden meer dan 1 miljoen werknemers zich met burn-out klachten.

Zoals al eerder genoemd: we leven in een maatschappij waar veel van ons wordt geëist en verwacht. En we eisen en verwachten vooral veel van ons zelf. En om aan alle verwachtingen te kunnen voldoen gaan we steeds een tandje harder en een stapje verder.

Daarin is de competentie ‘flexibiliteit’ belangrijk. Deze competentie verwachten we vaak van de ander. En de ander van ons. De definitie van flexibiliteit is zich ‘gemakkelijk aan kunnen passen aan een veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen.

Flexibiliteit gecombineerd met de neiging om altijd een stap verder te gaan, moeilijk ‘Nee kunnen zeggen’, veel van onszelf verwachten en het liefst ook nog eens alles zelf willen oplossen, zorgt voor een mooie cocktail waarmee we in sneltreinvaart over onze grenzen heen denderen.

 Het gevolg van onbegrensd zijn is dat je onbewust bent van je eigen belangen, grenzen en kaders. Je past je telkens aan en op een gegeven moment sta je ver van je ‘zelf’ af.

 

Aan de basis ligt dat je de verantwoordelijkheid zelf moet nemen om je eigen grenzen en kaders te stellen. Zodat je weet binnen welke kaders jij je flexibel kunt bewegen. Flexibiliteit gaat snel op onbegrensdheid lijken, als je niet weet tot hoever je wel en niet kunt gaan.

7. Je verantwoordelijk voelen voor alles en iedereen

Veel mensen hebben de valkuil: ‘zich over-verantwoordelijk’ te voelen. Dit is een doorgeslagen variant van verantwoordelijkheidsgevoel. En zeker niet hetzelfde.

Wanneer je je verantwoordelijk voelt voor alles en iedereen, dan ga je snel het gevoel krijgen dat alles jou teveel wordt. En dat is logisch. Want je kunt niet verantwoordelijk zijn voor alles en iedereen.

Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf, zijn of haar eigen leven, behoeften, keuzes en motivaties.

Gevolgen van je oververantwoordelijk voelen:

– Grenzen van anderen overschrijden

– Je veel werk (dat niet jouw verantwoordelijkheid is) toe-eigenen

– Je maakt anderen passief door alles op jouw schouders te nemen. De ander neemt zijn verantwoordelijkheid dan niet meer

– Het kan je relatie met de ander schaden

– Het kost je ontzettend veel energie

 

8. Zo min mogelijk bewegen want daar wordt je moe van

Het was zo’n drukke dag vandaag, ik sla sporten maar over want daar wordt ik nóg vermoeider van.’ Weer zo’n uitspraak die ik vaak om me heen hoor.

Als je zittend werk doet, is het zo belangrijk om te bewegen. Ons lichaam is niet gemaakt om stil te zitten. Dat is alom bekend.

Beweging is een essentieel onderdeel in burn-out herstel en preventie om meerdere redenen.

1. Bewegen geeft energie en maakt geluksstofjes zoals Endorfine vrij.

2. Daarnaast zorgt het ervoor dat we op een actieve manier energie opladen.

3. Wanneer je je focust op fysieke beweging kun je onmogelijk aandacht hebben voor alle negatieve gedachten en gepieker.

4. En niet onbelangrijk het houdt je lichaam gezond.

Wil je vitaal kunnen doorwerken tot je 67e? Dan is het aan te raden om dagelijks minimaal 30 minuten te bewegen. Denk niet aan heftige krachttraining of body pump, maar houdt het simpel: ga wandelen, fietsen, boodschappen doen, schoonmaken.  Of ga een half uurtje dansen dit kan echt voor wonderen zorgen.

Lees dit artikel over hoe belangrijk beweging is bij stress en burn-out

9. Stel vooral geen doelen en blijf alleen maar dromen

‘Blijf altijd dromen’. ‘Ga je dromen achterna’. ‘Leef je dromen’.

Het is inderdaad ontzettend belangrijk te blijven dromen. Maar koppel er wel doelen aan. Want een droom zonder doel blijft een wens.

De gevolgen van geen doelen stellen en alleen maar te blijven dromen is dat je geen prioriteiten stelt en plannen maakt om je dromen werkelijkheid te maken. Zonder doelen mis je sturing richting en kaders en dat geeft onzekerheid en ga je sneller over je grenzen heen.

 

Ik hoop dat je met deze 9 tips meer inzicht hebt in hoe je een burn-out kunt krijgen en welke dingen je daarvoor moet doen. Dan weet je ook wat te doen om een burn-out voor te zijn.

 

 

Herken je de besproken thema’s in dit artikel en wil je meer informatie hierover?

Loop je al een hele tijd rond met een opgejaagd of gestrest gevoel en wil je weten hoe je daarvan af komt?

Bang dat alles teveel voor je wordt en wil je meer innerlijke rust?

Of ben je leidinggevende en wil je weten hoe je tijdig stress en burn-out klachten
bij jouw medewerkers kunt leren herkennen?

Neem dan contact met mij op voor meer informatie

over 1-op-1 begeleiding of stress en burn-out preventie workshops

 

De meest gestelde vragen over burn-out

De meest gestelde vragen over burn-out

Onlangs kreeg ik de vraag: is een burn-out niet een verschijnsel van de laatste tijd? En omdat ik deze vraag best veel hoor, heb ik besloten om daar in dit artikel antwoord op te geven. Samen met nog 11 andere vragen die vaak worden gesteld. Lees mee met de 12 meest gestelde vragen over burn-out.

Een tijd geleden las ik het boek “ Omgaan met burn-out: preventie, behandeling en re-integratie” van psychotherapeute Carien Karsten. Zij schrijft sinds 1998 boeken waarin zij wetenschappelijk onderzoek en nieuwe inzichten in de psychologie toegankelijk maakt voor een breed publiek.

In het boek dat ik heb gelezen, beschreef Carin een aantal veelvoorkomende vragen die mensen hebben over burn-out en deze wil ik graag met jou delen.

12 meest gestelde vragen over burn-out

 

1. Is een burn-out niet een verschijnsel van de laatste tijd?

Burn-out past zeker bij de tijd waarin we nu leven. Het is echter niet zo dat dit een ‘mode-ziekte’ is die vanzelf overgaat. Sterker nog, het aantal burn-out gevallen in Nederland neemt toe. Volgens Arboned is in 2016 niet alleen het aantal burn-out gevallen toegenomen, maar ook de gemiddelde verzuimduur nam toe.

 

2. Is een burn-out altijd alleen werkgerelateerd?

Nee. Je komt in een burn-out terecht als je een hele lange tijd (lees: jaren) structureel over je eigen grenzen heen bent gegaan. Dat kan dus met werk of privé factoren te maken hebben.

Uit onderzoek van het CBS en TNO is gebleken dat 2/3 van alle burn-outmeldingen een ‘niet werkgerelateerde oorzaak’ heeft. Maar meestal wel in combinatie met een veeleisende baan.

In de praktijk zie ik dat mensen impactvolle gebeurtenissen in hun leven meemaken maar daar niet goed mee omgaan. Deze gebeurtenissen vergen veel energie en men neemt niet de tijd om daarvan bij te komen of te herstellen. ‘Door blijven gaan’ is hun motto.

3. Wordt een burn-out als diagnose niet veel te snel gesteld?

Nee. De diagnose burn-out wordt bijna altijd te laat gesteld. Omdat de signalen namelijk al een hele tijd worden genegeerd. Vaak is er iets anders aan de hand zoals een overbelasting of een overspannenheid, en stellen de mensen zelf (onterecht) de verkeerde diagnose. En zeggen snel: ‘Ik heb last van een burn-out.’

 

4. Burn-out komt toch voornamelijk voor in beroepen waarbij je veel te maken hebt met mensen zoals onderwijs en in de zorgsector?

In alle beroepen en branches kan een burn-out voorkomen.

Burn-out kenmerken zijn:

 • emotionele en fysieke uitputting
 • gevoelens van vervreemding
 • verminderde competentie

En dit kun je ook ervaren als je bijvoorbeeld alleen maar achter je computer doorwerkt en weinig tijd hebt voor sociale activiteiten.

 

5. Wat is nou precies het verschil tussen overspannenheid en burn-out?

Overspannenheid is meestal het gevolg van een tijdelijke overbelasting. Je energie begint op te raken of is bijna op. Je lichamelijke klachten nemen steeds meer toe.

Bij een burn-out is er sprake van maanden en jaren lang stress signalen en overspannenheid negeren en maar blijven volhouden. In het geval van een burn-out functioneren je lichaam en geest niet meer.

Daarnaast zit het grote verschil ook in het herstel. Van een overspannenheid herstellen de meeste mensen vanaf 6 weken weer. Een burn-out duurt tussen de 140 en 240 dagen.

 

6. Met een weekje vakantie gaat de burn-out toch weer vanzelf over?

Het gebeurt juist vaak dat men in de vakantie instort omdat de vaste structuur en afleiding ontbreken. Daarnaast kan de vakantie zelf een stressor zijn.

 

7. Als je burn-out bent, dan kun je toch niet meer terugkeren in je werk?

Je kunt wel degelijk terugkeren in je werk, maar je kunt een lange tijd een weerzin tegen het werk ervaren. Simpelweg omdat het vaak zo is dat je te lang bent doorgegaan ondanks alle klachten. De weerzin gaat langzaam weg naarmate je opknapt of wanneer specifieke stressoren zijn ondervangen.

 

8. Van hard werken kun je toch onmogelijk in een burn-out terechtkomen?

Zolang hard werken niet gelijk is aan ‘overbelasting’ en als je voldoende herstelt, gaat dit op. Bij overwerken doe je een extra beroep op het stresshormoon adrenaline en dan heb je een veel langere hersteltijd nodig dan normaal.

 

9. Kun je een burn-out dan voorkomen door minder te gaan werken?

Dit werkt vaak averechts omdat je dan nóg meer werk in minder tijd moet doen. Het is verstandiger om met jouw leidinggevende af te stemmen hoe je de werkdruk kunt verlagen door het takenpakket bijvoorbeeld aan te passen.

10. Is het verstandiger om privé minder te doen zodat je een burn-out kunt voorkomen?

Als je dit soort maatregelen neemt, kun je dit beter zien als een serieus burn-out signaal. Het is geen verstandige maatregel omdat dit niet zal leiden tot klachtreductie en /of toename van energie. Het is belangrijk om juist wel verbonden te blijven met je omgeving.

11. Als je burn-out bent geweest, kun je dan gemakkelijk nog eens in een burn-out terecht komen?

Dat zal gemakkelijk gebeuren wanneer je niet goed bent hersteld en op precies dezelfde manier je leven weer gaat oppakken, zoals je dat vóór je burn-out deed.
Voor een goed herstel is een goede behandeling en een ‘terugvalpreventieplan‘ nodig.

12. Is een behandeling van een burn-out dan écht zo noodzakelijk?

Dat gaat toch gewoon vanzelf over na een paar maanden?
Nee, helaas gaat een burn-out niet vanzelf over. Je kunt jezelf ook niet uit het drijfzand trekken als je daarin wegzakt. Zonder behandeling kunnen mensen zich na jaren nog net zo uitgeput voelen als in het begin van de burn-out.

Deze meest voorkomende vragen over burn-out zijn niet de enige vragen omtrent dit onderwerp. Er zijn er natuurlijk nog veel meer en daar wil ik jou ook graag antwoord op geven.

Wat is jouw vraag omtrent burn-out? Stuur me een mail naar info@conciencia-coaching.nl en ik reageer persoonlijk op je bericht.